Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skole Logo
Mobil menu

Værdigrundlag

På Nr. Uttrup Skole arbejder vi som en del af Børn og Unge ud fra Aalborg Kommunes vision “Vi kan i fællesskab” Visionen tager udgangspunkt i, at alle skal lære, være, lykkes og gro i fællesskabet. 
 

 • Vi betyder alle
 • Kan betyder, at vi kan og vil. Kan understøtter fokus på handlinger til at lære, være og gro. 
 • Fællesskabet understøtter, at vi kan og vil gro og blive dygtigere både hver for sig og sammen men via fællesskabet.

På Nr. Uttrup Skole gror værdigrundlaget i vores “Hjerte for læring” , hvor fokus er faglighed og trivsel. Vi har på skolen udvalgt fire værdi ord, som pejlemærke til at danne vores elever og gøre dem så dygtige som muligt. Vores fire værdiord er: 

 • Selvkontrol
 • Vedholdenhed
 • Ansvarlighed
 • Samarbejde

Selvkontrol
Selvkontrol handler om evnen til at kunne regulere sig selv at kunne tilsidesætte egne følelser, adfærd og behov - altså behovsudsætte. 

 • Vi siger fra på en ordentlig måde
 • Vi taler pænt til hinanden, også selvom jeg er presset eller sur
 • Vi bliver i en aktivitet/opgave
 • Vi gør, som der bliver sagt

Vedholdenhed
Vedholdenhed er at kunne fastholde sin opmærksomhed og koncentration i arbejdet med at opnå et fastsat mål 

 • Vi sætter mål og arbejder ud fra det 
 • Vi gør det bedste, vi kan
 • Vi giver ikke op, selvom det er svært
 • Vi bliver i udfordringer,

Ansvarlighed
Ansvarlighed vil sige at kunne være i en given situation og kunne forstå spillereglerne for den situation, man befinder sig i. 

 • Vi tager os selv og hinanden alvorligt
 • Vi tager hensyn i fællesskabet
 • Vi holder styr på vores egne ting
 • Vi kan regne med hinanden

Samarbejde
Samarbejde er at være medinddraget i forskellige aktiviteter med andre børn og voksne. 

 • Vi har respekt for andre og prøver at forstå hinandens perspektiver
 • Vi viser omsorg for hinanden
 • Vi taler ordentlig til hinanden og om hinanden
 • Vi lytter til hinanden

Vores værdigrundlag arbejder vi med i vores pædagogiske, faglige og trivselsmæssige arbejde med det formål at skabe de bedste betingelser for et godt liv med læring, trivsel, dannelse og udvikling i fællesskabet.