Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skole Logo
Mobil menu

Karakterdannelse

Karakterdannelse

På Nr. Uttrup skole arbejder vi med karakterdannelse og robusthed. Karakterdannelse handler om at give vores elever de egenskaber som er nødvendige, for at kunne skabe sig et godt ungdoms- og voksenliv.  Projektet er inspireret af Per Schultz Jørgensens tanker omkring det gode børne- og ungdomsliv.

Vi har et brændende ønske om at skabe robuste, livsduelige børn og unge som har det godt med sig selv, og som kan klare udfordringer på egen hånd. Vi mener, at vi som skole har et ansvar i samarbejde med jer forældre om at styrke barnets/den unges dannelse og derigennem give det mod og lyst til videre læring.

Hvad er karakterdannelse:

 • Karakter rummer træk som: Personlig styrke, indre kontrol og vedholdenhed

 • At kunne sætte sig realistiske mål og følge dem

 • At udvikle sociale egenskaber som evnen til samarbejde og hjælpsomhed

 • At kunne tage ansvar, tro på egne muligheder

Hvad er robusthed:

 • Selvstændighed - evnen til at kunne tro på sig selv

 • Uafhængighed - evnen til at kunne klare udfordringer på egen hånd

 • Ansvarlighed - evnen til at kunne påtage en opgave

 • Social - evnen til at være inddraget i et fællesskab

 • Vedholdenhed- evnen til at kunne holde fokus

 • Rummelighed - evnen til at turde opleve modsatrettede følelser

Skoletrivsel:

 • At have det godt med sig selv, være i harmoni

 • At have venner

 • Have opbakning fra forældre

 

Hvorfor er karakterdannelsen vigtig?
Hvis børn skal trives, og hvis de skal skabe stærke sociale bånd, skal de kunne gøre brug af deres muligheder. De skal have modet til selv at blive ansvarlige deltagere i deres eget liv. 

Hver måned på vores morgensamling præsenterer afdelingerne på skift månedens ord som repræsenterer en egenskab, det kan eksempelvis være nysgerrighed, hjælpsomhed, vedholdenhed , selvkontrol. Måneden ud er der øget fokus omkring denne egenskab/ord, som der arbejdes med og som inddrages på forskellig vis i diverse fag

Målet for os, er at gøre eleverne bevidste om vigtigheden af, at mestre de forskellige egenskaber, således vi ruster dem til både at være en del af læringsfællesskabet, men også den verden som er uden for skolen og den fremtid som venter dem.