Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skole Logo
Mobil menu

Samarbejdsaftale Nr. Uttrup Skole og børnehaver

Samarbejdsaftale mellem skoler og dagtilbud i Nørresundby

billede af kort over nrsundby


Samarbejdsaftalen gælder for følgende skoler:

 • Gl. Lindholm Skole
 • Nr. Uttrup skole
 • Skansevejens skole


Og følgende børnehaver og dagtilbud Nørresundby:

 • Børnehaven Ane Dam, 
 • Børnehaven Østergade
 • Daginstitutionen Fuglsang
 • Børnehuset, Nr. Uttrup
 • Børnehuset Viaduktvej
 • Børnehaven Blæksprutten
 • Børnehaven gl. Kongevej
 • Børnehaven Solsiden
 • Børnehaven Solstrejf
 • Børnehaven Strandparken
 • Børnehuset Troldereden.
 • Børnehuset Cirkeline
 • Børnehaven Løvbakken
   

Udarbejdet november 2022, revideres august 2023

I Nørresundby ønsker vi sammen med forældrene at skabe helhed og sammenhæng for barnet i overgangen fra børnehave til skole. 

Overgangen fra børnehave til skole er en af flere livsovergange i børns og unges liv. En livsovergang er kendetegnet ved, at den indebærer væsentlige forandringer i barnets liv, fordi barnets identitet, relationer og rolle grundlæggende forandres på én gang. En god overgang er, når der er fokus på barnets kompetencer, fællesskaber og nærmeste udviklingszone.

I indeværende samarbejdsaftale har vi taget udgangspunkt i børnenes egen deltagelse, forældrene som centrale medspillere og det professionelles samarbejde som centralt i overgangen fra dagtilbud til skole. Overgangen omfatter det sidste år i børnehaven og de første år i skolen. Vi skal i overgangen skabe miljøer, der øger og tilgodeser alle børns forudsætninger.

Børnenes perspektiver inddrages i overgangen. Målene for overgange fra børnehave til skole er at børnene skal:  

 • have kendskab til - og inddrages i deres skolestart  
 • høres i beslutninger om egen overgang med udgangspunkt i deres egne forestillinger, forventninger og håb til skolen 
 • opleve at de voksne tager ansvaret for og støtter deres reelle deltagelse i fællesskaberne både før de begynder i skole, i forbindelse med deres overgang og i skolen
   

Forældrene ses som centrale medspillere. Målene for overgangen fra børnehave til skole er, at forældrene: 

 • inddrages i arbejdet med at skabe grobund for børnefællesskaber i overgangen til skole 
 • medvirker til at skabe sammenhæng i overgangen fra børnehave til skole er aktive og ligeværdige medspillere i deres barns læring og fællesskab 
 • inddrages via dialogmøder og overgangsbeskrivelse, hvis der er brug for ekstra opmærksomhed eller bekymring ift. barnets overgang
   

Det professionelle samarbejde. Målene for overgangen fra børnehave til skole er at:  

 • de professionelle har så godt kendskab til hinandens pædagogiske grundlag, at de reelt kan bygge bro for barnet  
 • børnene mødes der hvor de er, og at der sammensættes et pædagogisk tilbud på en måde, så børnene kan trives og udfolde sig bedst muligt.
   

Konkret er følgende aftalt:

 • Der afholdes fælles overgangsmøde på en af de tre skoler i september. Alle forældre inviteres uanset hvilken skole deres barn skal gå på. (koordineres mellem de tre skoler) 
 • Der afholdes informationsmøder i uge 3 (datoer koordineres mellem de tre skoler og meldes ud til børnehaver gennem dagtilbudsleder) 
 • Skolerne inviterer til overleveringsmøder i april og maj mdr. (datoer koordineres mellem skolerne og meldes ud til børnehaver gennem Janne) Der er ikke skriftlig overlevering på børn positioneret i trivsel i opsporingsmodellen. Samtalen er i udgangspunktet en samtale mellem forældre og skole hvor afgivende børnehave/dagtilbud deltager.
 • Materialet ”legeøen” og ”hop om bord” benyttes i henholdsvis dagtilbud og skole. (Evalueres i efteråret 2023 på børneungeområdemøde. 
 • Personale fra skolen besøger distriktsbørnehaver inden skolestart ved behov. (koordineres mellem børnehave og skole). 
 • Skoler inviterer skolestarterne fra børnehaverne på besøg i perioden fra skoleindskrivning til skolestart. 
 • Ledere fra henholdsvis skole og dagtilbud justerer og evaluerer årligt samarbejdsaftalen på Børne- og Ungeområdemøder


Outlook benyttes i kommunikationen mellem skole og dagtilbud – gerne gennem dagtilbudsleder. 

 
Årshjul for skoleåret 2022/2023

Overleveringssamtaler: 

 • Gl. Lindholm Skole: uge 17, 18, 19
 • Skansevejens Skole: uge 20, 21
 • Nr. Uttrup Skole: uge 24


Besøgsdage:             

 • Gl. Lindholm: 6. marts, 21. april, 8. og 9. juni 
 • Skansevejens Skole: 6. og 7. juni 
 • Nr. Uttrup Skole: 26. april og 3. maj