Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skole Logo
Mobil menu

Mød bestyrelsen

Vivian Hansen 

Vivian Hansen
Jeg har siddet i Skolebestyrelsen siden 2017, og blev i sommeren 2022 valgt som formand. Jeg sidder i bestyrelsen, fordi jeg synes samarbejdet ml. skole og forældre er vigtigt, og jeg vil gerne bidrage til at skabe så god en skole for børnene som muligt.
 
Jeg er forælder til en dreng i udskolingen, og har desuden to ældre børn, som er gået ud af skolen. Jeg har haft børn på skolen siden 2009.


Anette Christoffersen

Anette

 

 

 
Forældrerepræsentant.
Anette er fokuseret på, at folkeskolen skal være rummelig for alle. Anette fokuserer også på, at der skal laves en anderledes skolegang for børnene.


Anne Fanøe Nilsson 

Anne

 

 

 

Forældrerepræsentant
Anne brænder for at få et sundhedsfokus ind. Desuden skal skolen også være for de børn, der måske ikke er så ressourcestærke.


Christina Jensen

Christina Jensen

Christina sidder i bestyrelsen for at fokusere på faglighed og den gode uddannelse. Det handler for om at bevare den gode skole vi kender, ved at støtte op om den tillidsfulde samarbejdende skole, hvor børn, forældre, lærere, pædagoger og lokalsamfund er i en tæt og konstruktiv dialog.


Lærke Næsby Andreasen

Lærke Nesby Andreasen

Mit navn er Lærke, og jeg er mor til Noah, der går i indskolingen. Jeg vil gennem aktiv deltagelse i skolebestyrelsen bidrage med et socialt og grønt bæredygtighedsfokus, der sikrer at Nr. Uttrup Skole, også i fremtiden, vil fungere som en god skole for vores børn. Herunder ligger det mig særligt på sinde, at Nr. Uttrup Skole fortsat kan fungere som en social bæredygtig skole, hvor der skabes de bedste muligheder for, at det enkelte barn kan udfolde sig, trives, bidrage til - og være en del af fællesskabet

 

Simon Bach Kirkelund

Simon Bach Kirkelund

Er meget optaget af faglighed og trivsel gennem fællesskaber som grundsten på Nørre Uttrup Skole. Bestyrelsens strategiske arbejde ønskes at bibringe optimale forudsætninger for personalets arbejde, så eleverne oplever en hverdag med højt fagligt niveau samt et inspirerende læringsmiljø. Ligeledes skal fællesskaber og samarbejde mellem skole, foreninger og forældre bidrage til trivsel for den enkelte elev, gennem en god skolestart og et trygt og positivt socialt miljø på skolen og på tværs af klasser og årgange.

Henrik Jungersen

Henrik Jungersen

Skoleleder 
Jeg er optaget af at lave gode deltagelsesmuligheder for alle børn. Som skole skal vi sørge for at skabe de bedste rammer så alle børn kan lykkes i fællesskabet. Derfor skal skole og forældre have et tæt samarbejde, da dette giver de bedste rammer for at lykkes


Tina Møller Nielsen 

Tina Møller Madsen

 

 

 

 
Afdelingsleder indskolingen
Tina har fokus på det gode samarbejde skolen og forældrene imellem, hvor inddragelse af forældre perspektiverne bidrager til den gode fælles opgave løsning i hverdagen. Hun er også opmærksom på at folde skolens hverdag ud til bestyrelsen.

Anders Diget Jensen

Anders Diget Jensen

 

 

 

 
Afdelingsleder udskoling
Anders fokuserer på den gode dialog og det gode samarbejde, og få forældrene til at kvalificere tankerne, som skolen kommer med.


Pia Irene Mikkelsen

Pia Irene Mikkelsen

Dus-leder 
Pia har et særligt fokus på det hele barn i både skole og fritiden.


Jonas Sønderby Jørgensen

Medarbejderrepræsentanter
Jonas og Lone har bl.a. fokus på at bringe medarbejdernes perspektiv ind i bestyrelsens arbejde.

Lone Birgitte Andersen 

Lone Birgitte Andersen

 

 

 

 
Medarbejderrepræsentanter
Jonas og Lone har bl.a. fokus på at bringe medarbejdernes perspektiv ind i bestyrelsens arbejde.