Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skole Logo
Mobil menu

Trivsel

På Nr. Uttrup skole prioriteres elevernes trivsel højt og vores mål er, at alle elever skal opleve skolen som et trygt og godt sted at være. Vi har fokus på det sociale fællesskab, og på at der er plads til forskellighed og at alle tager hensyn til hinanden. Vi har stort fokus på sprogbrug, både det verbale og det skrevne, således samtaler på skolen mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes foregår med respekt for hinanden. 

Den nationale trivselsmåling er et vigtigt værktøj for os i arbejdet med klassens trivsel og sociale udvikling. Hvert år gennemfører alle elever på skolen den nationale trivselsmåling, resultatet bliver efterfølgende brugt i det daglige arbejde og forældrene orienteres om resultatet. 

Vi har 2 trivselsdage for hele skolen i løbet af skoleåret, den ene ligger i efteråret hvor der afdelingsvis er fokus på de sociale fællesskaber, den anden ligger i foråret hvor skolen har tradition for at have en skoleudflugt for hele skolen. 

En gang om måneden har vi morgensamling for hele skolen, hvor alle samles i spisesalen. 
Her præsenteres nye fokusområder på skolen, gives informationer og vi synger et par sange.

På Nr. Uttrup skole har vi trivselslærer og inklusionsvejleder som en fast del af vores PLC-team, de støtter og vejleder elever og personale i dagligdagen.