Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skole Logo
Mobil menu

Skoledagens Regler

Da der er rigtig mange børn og voksne på Nr. Uttrup Skole, der skal have det godt og have det godt sammen, er den allervigtigste regel: VIS HENSYN 

Vi skal vise hensyn til hinanden, og vi skal vise hensyn til hinandens ting og vores fælles skole. Fordi vi skal vise hensyn til hinanden, er der en række steder, du som elev må være, og en række steder, du ikke må være. Derudover er der en række andre forhold, hvor vi er nødt til at have rammer og regler, så alle kan have en god skolegang. 

 

Det må du, når du går i 0.-3. klasse:  

Hvis du er tilmeldt DUS, kan du kommer fra kl. 6.30. Går du ikke i DUS må du komme på skolen 7.50. Når du kommer, skal du gå ind i klassen og gøre klar til undervisning. Du må være i den lille skolegård.

 

Det må du, når du går i 4.-5. klasse:  

Fra kl. 07.50 må du være i klassen. Du må opholde dig i eget klasselokale, når du forholder dig roligt.  Du må opholde dig i den store skolegård, samt opholde dig på boldbanerne bag NUBI’s klubhus i perioderne mellem påske til efterårsferie.  

 

Det må du, når du går i 6.-9. klasse:  

Fra kl. 07.50 må du være i klassen. Du må opholde dig i eget klasselokale og gangen ud for eget klasselokale, når du forholder dig roligt.  Du må opholde dig i den store skolegård.  Du må opholde dig på boldbanerne bag NUBI’s klubhus i perioderne mellem påske til efterårsferie.

Når du går i 8. og 9. klasse må du forlade skolen i 12-frikvarteret.

 

Frikvarter

I frikvarteret skal du være i egen skolegård. En dag om måneden er der åben skolegård, hvor man kan besøge de andre afdelinger. Der er tilsyn i alle pauser. 

Cykler og el-løbehjul må ikke benyttes i frikvarterene. 

 

Brug af skateboards, løbehjul, rulleskøjter og lignende

Hvis børn og unge tager skateboards, løbehjul eller tilsvarende udstyr med i skole eller DUS, så er det skolens forventning, at børnene også har eget sikkerhedsudstyr med. 

Det er forældrenes ansvar (sammen med børnene) at sørge for, at børnene har tilstrækkeligt sikkerhedsudstyr med, og at de bruger det. På skolen holder vi naturligvis sædvanligt opsyn med børnene og påtaler det, hvis vi ser et barn, som kører uden sikkerhedsudstyr, men det er forældrenes ansvar både at sikre, at deres eget barn har tilstrækkeligt udstyr med, men også at de bruger det. 

Børnene skal som minimum anvende hjelm. Det anbefales, at de derudover også anvender albue/håndled og knæbeskyttere, men det må forældre og børn i samarbejde selv afgøre. 

Hvis forældre har en mistanke om, at deres barn ikke anvender det sikkerhedsudstyr, som de ønsker, at de skal, skal forældrene nægte barnet at have skateboard, løbehjul eller rulleskøjter med i skole/DUS. 

Vi kan ikke påtage os ansvaret for, at børnene benytter alt det sikkerhedsudstyr, som vi anbefaler. Hverken skole eller DUS påtager sig ansvaret for ulykker som følge af utilstrækkeligt sikkerhedsudstyr. Vær i den forbindelse opmærksom på at hverken skole eller DUS har en ulykkesforsikring for børnene. Det skal forældrene selv tegne, hvis de ønsker det. 

 

Sneregler

Som udgangspunkt er det forbudt at kaste med sne. De voksne, der har tilsyn i frikvarteret kan give dispensation. Hvis der gives dispensation gælder følgende: “Hvis der gives lov til at kaste med sne, må der kastes med sne bag ved opvisningsbanen. Der tages hensyn til dem, der er yngre end en selv. Der må aldrig gives vaskere. Samtidig er det vigtigt at præcisere, at går man ud og kaster med sne, er det fordi man har lyst til at være en del af en sneboldkamp”.

 

Transport til og fra skolen

Skolens parkeringsplads er forbeholdt skolens personale, og især om morgenen, er den meget trafikeret, når personalet møder ind, og de elever der bliver kørt i taxa, bliver sat af. Vores cykel- og gangsti, som mange af skolens elever benytter, når de skal til og fra skole, går på tværs af parkeringspladsen, hvilket medfører, at unødig bilkørsel ind på skolens parkeringsplads er med til at skabe farlige situationer. Jo færre biler på skolens område, jo tryggere er vores elevers skolevej. En opfordring er derfor, at børnene lærer at transportere sig selv til og fra skole.  

Hvis man vælger at køre sit barn til og fra skole, henstiller vi derfor på det kraftigste til, at barnet læsses af følgende tre steder:

  • Ved parkeringspladsen ved McDonalds. (I lyskrydset står der skolepatrulje fra 7.45 hver morgen, der kan hjælpe eleverne over vejen). 
  • Ved Nr. Uttrup Kirke og lade børnene bruge stisystemet under Hjørringvej, her skal de ikke krydse nogen vej
  • På parkeringspladsen ved Abildgårdsvej, hvorfra det kan gå under tunnelen og ligeledes undgå at skulle krydse nogle veje. Det er vigtigt at benytte parkeringspladsen til aflæsning af børn og ikke køre helt ned til tunnelen. 

 

Ødelæggelser

Hvis der ødelægges noget, kan der blive tale om erstatning. Vi opfordrer derfor alle forældre til at tegne en ansvarsforsikring. Der er ingen forsikring på skolen, der dækker.

 

Skolens bøger - lån fra PLC

Taskebøger/undervisningsbøger:

Skolens taskebøger skal pakkes ind og forsynes med navn udenpå, så de ikke forbyttes og altid kan finde tilbage til rette ejermand.

Hver bog er forsynet med en stregkodenummer, som bliver registreret i elevens navn, når den lånes. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på at få tjekket både bøger ind og ud ved lån og aflevering. Når den er tjekket ind, er det elevens ansvar indtil den tilbageleveres. Bøger - registreret i elevens navn, som ødelægges eller ikke afleveres tilbage skal erstattes. 

Skønlitterære frilæsningsbøger:

Bøger lånt på skolens bibliotek skal ikke pakkes ind, men erstattes, hvis de ødelægges eller ikke afleveres tilbage. 

 

Oprydning

De klasser, der benytter de enkelte lokaler i sidste time, har ansvaret for, der er ryddet op, fejet og stolene er sat op, så rengøringen kan komme til at gøre lokalet rent.  

 

Legetøj

Farligt eller forstyrrende legetøj må ikke medbringes i skolen, og farlige lege er forbudt. I DUS er der en fast legetøjsdag hver måned, derudover medbringer eleverne ikke legetøj. Dog må udelegetøj såsom bolde, sjippetove mv. gerne medbringes men naturligvis kun benyttes udendørs. Alt legetøj, der medbringes, er på eget ansvar. 

 

Elektronisk udstyr

Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr bruges ofte i undervisningssammenhæng. Det skal altid ske efter personalets anvisninger og tilladelse. Mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr må ikke forstyrre undervisningen. Læreren kan forlange udstyret slukket og lagt væk.

De enkelte afdelinger har egen mobilpolitik, denne evalueres løbende og tydeliggøres for eleverne via de samværsregler, der hænger på gangene og i klasselokalerne. 

Vi taler løbende omkring god mobiletik med eleverne, og henstiller naturligvis til, I gør det samme hjemme. Som det fremgår af vores mobbepolitik, tolererer vi naturligvis ikke negative, stødende, truende eller krænkende beskeder. Sker dette vil I som forældre blive  kontaktet, og fortsætter den negative adfærd, forbeholder vi os retten til at udelukke enkelte elever, grupper eller klasser fra overhovedet at bruge mobiltelefonen i skoletiden - dette såvel i undervisningen som i pauser.

Det er ikke tilladt, hverken med mobiltelefoner, kameraer, båndoptagere eller andre apparater at fotografere, filme eller optage lyd på en offentlig institution uden tilladelse, ligesom det heller ikke er tilladt at fotografere, filme eller optage lyd med andre personer uden deres tilladelse.

I idræts- og svømmeundervisningen inddrages mobiltelefonerne og opbevares i et aflåst skab.

Alle klasselærere gennemgår god etik for anvendelse af mobiltelefoner med deres klasse.

Ved overtrædelse af reglerne inddrages telefonen, computeren med videre. Denne udleveres igen på skolens kontor ved skoledagens afslutning. I gentagelsestilfælde afhentes mobiltelefonen, computeren eller lignende af forældrene.

I indskolingen er der udarbejdet et dokument - rammer for it og devices i indskolingen og DUS på Nr. Uttrup Skole som beskriver hvordan computeren benyttes i DUS-regi. 

 

Chromebooks

Eleverne på 2-9. årgang har fået udleveret Chromebooks. Disse computere er et vigtigt redskab for undervisningen på Nr. Uttrup Skole og derfor gælder følgende regler:

Maskinen skal være opladt, når eleven møder ind til skoledagen.

Det er eleven der har ansvaret for, at have styr på både computer og lader. Vi sikre os ved udlevering, at eleven har fået både computer og lader.

Computeren er personlig og må ikke benyttes af andre i husstanden.

Der må ikke drikkes og spises i nærheden af computeren. 

Ved misvedligeholdelse af computeren, vil forældrene blive holdt til ansvar. Dette kan eksempelvis være:

  • Tasterne på computeren bliver pillet af
  • Computeren bliver tabt ved uhensigtsmæssigt brug
  • Vandskade eller anden væskeskade
  • Overflade skader pga. hærværk eller uagtsomt brug af computeren 

Alle skader skal anmeldes på skolens kontor. Det er vigtigt at huske på, at computeren ejes af skolen og vi kan disponere med den, som vi ser nødvendig. 

 

Cykelparkering

Pas på din cykel: Sørg for den bliver låst hver dag. Ved ankomst parkeres cyklen på cykelparkeringspladsen under hensyntagen til andre elevers cykler. Ophold ved cykelparkering og hovedtrappen er ikke tilladt i skoletiden. Vis hensyn til dine kammeraters cykler.

 

Elektrisk løbehjul

Man skal være 15 år for at benytte elektrisk løbehjul. Dette gælder til og fra skole.  Har man elløbehjul med, skal det placeres på cykelparkeringspladsen og må ikke benyttes i skoletiden. 

 

Tobak- og e-cigaret-rygning samt brug af snus

Det er totalt forbudt at ryge og bruge snus på skolens område ifølge gældende lov. For yderligere info se rygepolitik.