Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Skole Logo
Mobil menu

Skole-hjem samarbejde

På Nr. Uttrup skole ser vi forældrene som en stor ressource i forhold til, at alle elever udfordres ift. deres potentiale, såvel fagligt som socialt. Et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem er en forudsætning for, at elever, forældre og personale trives. 
 
På Nr. Uttrup Skole bestræber vi os på at have en positiv, åben og ligeværdig dialog med forældre om hvert enkelt barn. Skolen rammesætter elevernes individuelle faglige og sociale mål og forældrene understøtter elevens arbejde for at opnå målene. 

Den primære kontakt mellem skole og hjem foregår via AULA. Her kan man tilgå al informationer fra skole til hjem og omvendt. Forældre er desuden altid velkomne til at kontakte pædagoger, lærere eller skolens ledelse, hvis der er ting, der skal drøftes – på samme måde som forældre kan forvente at blive kontaktet, hvis vi har forhold, vi ønsker at tale om.

Mindst en gang om måneden sender den enkelte klasses kontaktpersoner et nyhedsbrev ud, hvor man som forælder har mulighed for at følge med i nyt fra fagene samt orientere sig om klassens sociale liv.

Forældresamtaler afholdes 2 gange årligt, her er der mulighed for som forælder at få et helhedsbillede af barnets trivsel og faglige udvikling.

Forældremøder afholdes minimum en gang årligt, her fortælles der mere bredt om klassens dagligdag og elevernes indbyrdes relationer.  Vi anbefaler at alle klasseforældreråd afholder “Den gode klasse” i forlængelse af forældremøde (se folder om den gode klasse).  

Skolen har også en Facebook-side. Det er ikke her, man skal forvente at finde vigtig information, derimod er det et lidt mere hyggeligt indblik i skolens hverdag, hvor der løbende er opdateringer med billeder samt lidt skriftligt omkring, hvad der sker rundt omkring på skolen.