MENU
Aula_close Layer 1
Skole Logo

Nyt fra ledelsen Oktober 2019

Vi har netop afviklet en rigtig god motionsdag. Der var mange spændende og krævende aktiviteter, så det er uden tvivl nogle trætte børn I får hjem i dag. Som altid på en motionsdag og ikke mindst før en ferie har stemningen på skolen været helt i top. Den gode stemning mærkede man også i morges, da vi afholdte morgensamling for hele skolen.

Karaktérdannelse

Til morgensamlingen tog vi hul på at arbejde med karaktérdannelse sammen med eleverne. Det at vi i dette skoleår har prioriteret at arbejde med karaktérdannelse på tværs af hele skolen skyldes, at både vi som skole og I som forældre er på en fælles mission ift. at skabe så livsduelige børn som muligt. Hvis vi lader os inspirere af blandt andet Per Schultz Jørgensen, som tidligere har været ude på skolen og holde oplæg for både ansatte og forældre, mener han, at arbejdet med karaktérdannelse er et værdifuldt bidrag ind i tilblivelsen af det livsduelige barn.

Otte gange i løbet af dette skoleår bliver et nyt ord der vedrører karaktérdannelse præsenteret til en morgensamling. Efterfølgende kommer hele skolen til arbejde med ordet ind til den næste morgensamling. Under morgensamlingen i morges var nogle elever fra 7. klasse med til at præsentere det første ord i rækken for resten af eleverne på skolen. 7. klasseseleverne præsenterede ordet ”nysgerrighed” i form af et lille skuespil. Nysgerrighed er et vigtigt element i en god karaktérdannelse, og hvis man dykker lidt ned i ordet nysgerrighed vil man opleve, at det at være nysgerrig på en god måde, kan føre en masse positive ting med sig.

Når vi som skole og I som forældre formår at udvikle de unge mennesker optimalt, sker det meget ofte på baggrund af et godt skolehjem-samarbejde, hvor vi trækker i samme retning. Netop karaktérdannelsen egner sig rigtig fint til at eleverne oplever, at vi som skole og I som forældre arbejder samme vej. Som skole kommer vi naturligvis ikke til at kræve af jer, at I absolut skal sætte fokus på nysgerrighed i hjemmet, men vi håber selvfølgelig, at en del forældre vil gribe bolden, og i den næste periode vil prøve at være nysgerrige sammen med jeres børn derhjemme. På den måde får vi lagt nye og spændende nuancer på det i forvejen rigtig fine skolehjem-samarbejde, der findes her på skole.

I kan eventuelt høre lidt mere om nysgerrighed ved at se denne video på Facebook, hvor jeg efter bedste evner forsøger at begå mig på de sociale medier:

Hør hvad Jacob har at sige om nysgerringhed

Hør hvad Jacob har at sige om nysgerrighed.

Posted by Nr. Uttrup Skole on Friday, October 11, 2019

Næste gang der bliver præsenteret et nyt ord på skolen er til morgensamling onsdag den 6. november.

Ny DUS og aktiviteter i den lilles skolegård

I sommers flyttede vi DUS’en ned på skolens område. DUS personalet har før, under og efter flytningen arbejdet hårdt for at finde frem til nogle nye gode rutiner og strukturer i DUS’en. Børnenes infotavle er blandt andet et af de områder, der har haft særlig fokus. I forlængelse af at DUS’en er flyttet ned på skolen, er det herligt at se, hvordan de nye legepladsaktiviteter er blevet taget godt i brug. Børnene er efterhånden ved at have lært aktiviteterne at kende, og det har givet muligheder for en masse nye spændende lege.

Når man flytter et en DUS fra et sted til et andet kan det ikke undgås, at det indimellem har været lidt hektisk. I den henseende skal der lyde en stor tak til jer forældre, vi føler, at I har bakket godt op, også selvom det indimellem har bøvlet lidt.

Vi bøvlede også før sommerferien, da vi oplevede nogle unge mennesker der festede og opførte sig uhensigtsmæssigt i skolegårdene uden for skoletid. Flere forældre gjorde os opmærksomme på dette problem, og heldigvis har vi ved fælles hjælp fået bremset meget af denne uhensigtsmæssige adfærd. Hvis I stadig ser nogle personer der sidder og drikker alkohol, smadrer flasker eller begår hærværk på skolens område, opfordrer vi jer til at ringe til politiet på 114, således at det som minimum vil blive registreret.

AULA

Når vi mødes igen efter ferien, møder vi alle ind til noget nyt, som efterhånden har fået en del omtale. Vi møder ind til AULA, som er den nye platform til at kommunikere mellem skole og hjem. Kim Østergaard vores kompetente og i øjeblikket travle IT-vejleder har løbende orienteret jer om AULA. Hvis I ikke har gjort det, vil jeg opfordre jer til at gå ind på nedenstående link, hvor I kan blive klogere på, hvordan I bliver gjort klar til AULA fra uge 43

Gør klar til Aula

Hjerte for læring

Som mange af jer ved har vi haft en konkurrence kørende på skolen, hvor man på et hjerte skulle skrive, hvorfor Nr. Uttrup Skole er så god en skole. Det var henholdsvis en 4. klasses elev og en 7. klasses elev, der vandt konkurrencen, med efterfølgende pandekagespisning for hele klassen som præmie. Vores skolebestyrelse foreslog, at jeg skulle nævne nogle af teksterne fra hjerterne i et nyhedsbrev, hvilket var en fin ide. I kan læse et lille udsnit blandt flere hundrede fine besvarelser her

-Lærerne er sødde.
-Det bedste ved skolen er at man har de bedste venner.
-Ingen mobning.
-Man får mange venner.
-På nr. Uttrup Skole har man nogle gode skoletimer.
-Det jeg synes der er det bedste ved Nr. Uttrup Skole er lærene når de hjelper eleverne nå de er ked af det og når timerne er kedlige laver de dem altid sjove.
-Lærerne presser os ofte, men det er kun fordi, at de vil have os til at blive dygtige.
-De voksne forstår eleverne.
-Jeg kan god lide, at der er høj vægt på faglighed, og at der er tryghed i undervisningen. Jeg er ny på skolen, så jeg er glad for, at mine kammerater er åbne og tager godt imod mig. Jeg kommer fra en lille skole så kan godt lide mangfoldigheden er stor på skolen og forskellighed.

Jeg vil afslutningsvis ønske jer alle en rigtig god efterårsferie, hvor jeg håber, at store som små finder lidt tid til at være nysgerrige sammen

Venlig hilsen Jacob